Konkurs “Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie”

Mamy przyjemność być partnerem przy organizacji konkursu “Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie”.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy interesują się programowaniem. Do wygrania cenne nagrody, w tym płatny staż w firmie GlobalLogic!

Konkurs odbędzie się 12.01.2018, o godzinie 10:00, w centrum informatycznym Wydziału Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska, blok “D”, Śniadeckich 2 (parter).

Podczas konkursu do rozwiązania będzie 6 zadań. Czas trwania: 2 godziny (odbędą się dwie tury 10:00-12:00 i 13:00-15:00).

Uczestnikiem konkursu może zostać osoba, która posiada umiejętności programowania w jednym z następujących języków: C++, Python, C#, Java. W trakcie trwania konkursu możliwy będzie wybór języka programowania dla każdego z zadań konkursowych na jeden z powyżej wymienionych języków według preferencji uczestnika. Osoby programujące w ogólnie znanych językach programistycznych będą miały równe szanse na wykazanie się wiedzą praktyczną podczas testu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej Biura Karier http://www.kariera.koszalin.pl/szkolenia-online. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.01.2018 r. Zgłaszając się należy podać imię i nazwisko, uczeń/student, kierunek studiów oraz adres e-mail. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość zwrotna zawierającą informację o dostępie do platformy konkursowej.

Regulamin Konkursu:
http://www.kariera.koszalin.pl/…/regulamin_konkursu_-_kosza…

Organizatorami konkursu są: Politechnika Koszalińska Oficjalne KontoGlobalLogic PolandBiuro Karier Politechniki KoszalińskiejSPARKcampTechklub Koszalin