SPARKcamp Management

W dniu 17.11.2017 odbyła się specjalna edycja konferencji SPARKcamp pod nazwą SPARKcamp Management – Spotkanie koszalińskiej branży IT, budowanie lokalnego rynku.

Spotkanie odbyło się w Dune Restaurant Cafe Lounge w Mielnie.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele około 20 koszalińskich firm branży IT, przedstawiciele organizacji zrzeszających koszaliński biznes, Urządu Miejskiego w Koszalinie oraz Politechniki Koszalińskiej.

Konferencja została przygotowana przez Stowarzyszenie SPARK, a gościem specjalnym był Kamil Kozieł, założyciel IT School i PrezART, trener z ponad 10-letnim doświadczeniem, skuteczny menedżer i wysoko oceniany mówca. Kamil wystąpił z prelekcją pod nazwą “4 warstwy prezentacji”.

W głównej części konferencji odbył się panel dyskusyjny poprowadzony przez znanego koszalińskiego dziennikarza Andrzej Mielcarek.

W panelu udział wzięli:
Piotr Bartkiewicz Dyrektor koszalińskiego oddziału GlobalLogic Poland, Rafał Kijonka prezes Softy LabsPiotr Huzar Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej , Roman Biłas Prezes Północnej Izby Gospodarczej oraz Tomasz Czuczak Sekretarz UM Koszalin.

Dyskusja toczyła się wokół ważnych tematów branży IT:

1. Jaka może być płaszczyzna współpracy/wspólnych interesów koszalińskich firm branży IT? Jak będąc dla siebie konkurentami w obszarze komercyjnego programowania firmy te mogą tworzyć zwarte środowisko?

2. Jak propagować sukcesy koszalińskich firm IT, by tworzyć dobry klimat wokół branży i budować w lokalnej społeczności świadomość jej znaczenia dla gospodarki Koszalina i regionu? – Czy Koszalin w niedługim czasie może stać się Doliną Krzemową ?

3. Jakie powinny być relacje w trójkącie Branża-UM-PK – według branży, władz miejskich i kierownictwa politechniki?

4. Jakie są czynniki decydujące o dalszym rozwoju branży w Koszalinie? (edukacja, profesjonalna powierzchnia biurowa do wynajęcia).

Ostatnim punktem oficjalnej części spotkania było wręczenie statuetek Złotego Sponsora. Za wieloletnią współpracę i pomoc przy organizowaniu konferencji SPARKcamp zostały wyróżnione firmy: GlobalLogic PolandKinguin, Deligo.pl oraz Firmus Group Sales Office. Dziękujemy Wam raz jeszcze za wsparcie!

W imieniu Stowarzyszenia SPARK chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, szczególne podziękowania kierujemy do Firmus Group sponsora tego spotkania.

Piotr Jasieniecki
Wiceprezes Stowarzyszenia SPARK
Chief Operating Officer, Site Lead Softy Labs

Zdjęcia są dostępne dzięki uprzejmości magazynu Prestiż magazyn koszaliński. Zdjęcia Marcin Betliński